Face of AIDS workshop

I fredags och lördags hade vi en workshop för vårt arbete med Face of AIDS-antologin, A Visual History of HIV/AIDS: Exploring the Face of AIDS Film Archive som skall komma ut i Routledge Advances in Medical Humanities Series. Det var rätt mycket rent praktiskt att ordna eftersom vi hade bjudit in en respondent från USA som skulle kommentera alla presentationerna, så för mig började på ett sätt hela workshopen på onsdagen när jag hämtade henne på flygplatsen (egentligen började den faktiskt redan på tisdagen eftersom det var strul med hennes flygbiljett…)

Det blev, mycket tack vare respondentens kommentarer men också naturligtvis tack vare alla andra närvarande, en lyckad och stimulerande workshop. När sådana här sammanhang fungerar som bäst är det något av det allra häftigaste som finns att vara med som akademiker — flera olika forskare med olika kompetenser som samlas kring ett visst ämne och som angriper det ur olika perspektiv och med olika fokus. Det är faktiskt smått fantastiskt.

Men nu måste jag hugga i gång med annat. På onsdag skall jag opponera vid ett slutseminarium för en avhandling i Stockholm.